top of page

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ursprungsland/hemland

Storbritannien

Användningsområde

Stötande och apporterande fågelhundFCI-klassifikation

Grupp 8, sektion 2. Med arbetsprov

Helhetsintryck

Cocker spaniel är en glad, aktiv, välbalanserad, kompakt och robust hund.

Viktiga måttförhållanden

Mankhöjden är ungefär lika med längden från manken till svansroten.

Uppförande/karaktä

Cocker spaniel är till naturen gladlynt med en ständigt viftande svans med typiskt ivriga rörelser, speciellt då hunden följer vittring, utan att vika för svårframkomlig vegetation. Rasen är vänlig och tillgiven, fylld av energi och livsglädje.

 

Huvud

 

Skallparti

Skalle

Skallen skall vara välutvecklad och fint utmejslad. Den får varken vara för tunn eller för grov.

Stop

Stopet skall vara väl markerat och beläget mitt emellan nosspets och nackknöl.

Ansikte

 Nostryffel

Nostryffeln skall vara tillräckligt bred för att ge utrymme för rasens väl utvecklade luktorgan.

NospartiNospartiet skall vara kvadratiskt.

Käkar/tänder

Käkarna skall vara starka med perfekt, regelbundet och komplett saxbett.

KinderKindbenen får inte vara framträdande.

 

Ögon

 

Ögonen skall vara väl utfyllda men inte utstående. Färgen skall vara mörkt brun eller brun, aldrig ljus. Om pälsen är leverfärgad, liver roan, eller leverfärgad och vit skall ögonen vara mörkt hasselnöts bruna i harmoni med pälsfärgen. Uttrycket skall vara intelligent och milt men ändå vaket, livligt och glatt. Ögonkanterna skall vara åtliggande.

 

Öron

 

Öronen skall vara droppformade och lågt ansatta i höjd med ögonen. Öronlapparna skall vara tunna och nå till nosspetsen. Öronen skall vara väl täckta av lång, rak silkesaktig päls.

 

Hals

Halsen skall vara medellång, torr och muskulös. Den skall vara väl ansatt i ett elegant, välvinklat skulderparti.

 

Kropp

Kroppen skall vara stark och kompakt.

 

Rygg

Ryggen skall vara fast och plan.

LändpartiLändpartiet skall vara kort och breKorset skall slutta svagt från slutet av ländpartiet till svansansättningen

 

Bröstkorg

Bröstkorgen skall vara väl utvecklad med djup bringa, varken för bred eller för smal i fronten. Revbenen skall vara väl välvda.

 

Svans

 

Svansen skall vara ansatt något under rygglinjen. Den skall bäras glatt och i rygglinjens förlängning, men aldrig rätt upp. Svansen har tidigare traditionell kuperats. 

 Kuperad svans:

Svansen skall aldrig vara så kort att det inte går att se de ständiga, glada svansviftningarna då hunden arbetar, inte heller så lång att  dessa hindras.    

 

Okuperad svans:

Svansen skall vara lätt böjd och måttligt lång i proportion till kroppsstorleken så att helhetsintrycket blir balanserat. Den skall helst inte nå nedanför hasen. Svansen skall vara kraftig vid roten och avsmalna till en fin spets. Den skall ha en tydlig fana som harmonierar med den övriga pälsen. Svansrörelserna skall vara livliga. Svansen skall inte bäras över rygglinjen eller så lågt att det ger intryck av blyghet.

SVANSKUPERING ÄR FÖRBJUDEN I SVERIGE

 

Extremiteter

 

Framställ

Helhet

Frambenen skall vara raka med god benstomme. De skall varatillräckligt korta för att ge koncentrerad kraft men inte så korta att det inverkar menligt på de mycket goda prestationer man kan förvänta sig av denna utomordentliga jakthund.

SkulderbladSkulderbladen skall vara sluttande, de får inte vara grova.

FramtassarFramtassarna skall vara fasta, kattlika och ha tjocka trampdynor.

 

Bakställ

Helhet

Bakpartiet skall vara brett, väl rundat och mycket muskulöst. Bakbenen skall ha god benstomme.

KnäledKnälederna skall vara välvinklade.

Has/hasledHasorna skall vara lågt ansatta för att kunna ge bra påskjut.

BaktassarBaktassarna skall vara fasta, kattlika och ha tjocka trampdynor.

 

Rörelser

Rörelserna skall vara fria och regelbundna, täcka mycket mark och ha kraftigt påskjut.

 

Päls

Pälsstruktur

Pälsen skall vara slät, silkesaktig, aldrig sträv eller vågig, inte alltför riklig och aldrig lockig. Tydliga fanor skall finnas på frambenen,kroppen och på bakbenen ovanför hasen.

Färg, FCI 23/11-2013

Solid colours:

black; red; golden; liver (chocolate); black-and-tan; liver-and-tan; No white allowed except a small amount on chest.

Particolours:

Bicolours; black and white; orange and white; liver and white; lemon and white. All with or without ticking.

Tricolours: black, white and tan; liver, white and tan.

Roans: blue roan; orange roan; lemon roan; liver roan; blue roan and tan; liver roan and tan.

Any colour or marking other than the above is undesirable.

 

Storlek/vikt

 

Mankhöjd

Hanhund: ca 39-41 ´cm 

Tik: ca 38-39 cm

ViktCa 13-15 kg

 

Fel

Varje avvikelse från standarden är fel och skall bedömas i förhållande till graden av avvikelse och dess påverkan på hundens hälsa och välbefinnande samt förmåga att utföra sitt traditionella arbete.

Diskvalificerande fel

• Aggressiv eller extremt skygg.  

• Hund som tydligt visar fysiska eller beteendemässiga abnormiteter skall diskvalificeras.

Testiklar

Hos hanhundar måste båda testiklarna vara fullt utvecklade och normalt belägna i pungen.

 

 

 

 

 

 

 

 

Standard för

Cocker Spaniel

bottom of page