Copyright, Kennel Gårdsskäls

Utställning

Lettisk champion, CK i Sverige